Wij vertrouwen onze vrijwilligers voor 100%.
Dat moet wel want onze leden zijn kwetsbare mensen die ons ook voor 100% vertrouwen.
Daarom is het heel belangrijk om als stichting aan te kunnen tonen dat wij veilig en volgens verstandige regels met elkaar omgaan. Het laatste jaar werken we hard aan het zichtbaar maken hiervan. Hieruit zijn twee nieuwe zaken naar voren gekomen die we vragen van onze vrijwilligers:

  1. Het aanvragen van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) bij de gemeente. Uiteraard betalen wij de kosten terug.
  2. Het ondertekenen van onze ‘Gedragscode Vrijwilligers’. Deze gedragscode geeft aan hoe wij met onze leden en onderling met elkaar omgaan.