Het doel van VG Sport Zwolle
De stichting VG Sport Zwolle is in 1974 opgericht. Ons doel is mensen met een verstandelijke beperking of  verstandelijke en lichamelijke beperking de gelegenheid bieden om te sporten. Want sporten is leuk, gezond en goed voor iedereen! Dankzij vrienden, sponsoren en subsidiegelden kunnen we het mogelijk maken om de deelnemersbijdrage zo laag mogelijk te houden.

Wie zijn onze medewerkers
Al onze sporten en activiteiten worden begeleid door professionele instructeurs, zij worden ondersteund door vrijwilligers. We werken met een vertrouwenspersoon, Frits de Vries. Al onze begeleiders en bestuursleden zetten zich geheel vrijwillig in.

Onze partners en sponsoren
We zijn heel blij met de (Zwolse) ondernemers die onze deelnemers een warm hart toedragen. Op dit moment zijn Profile Gait Rigter, HekonValentijn, Ricoh document center, Glasbedrijf de Jonge en Zn., DLH Ontwikkeling, PBN Music & Events, Rabobank, DDoen, Jansen Vastgoed, MCHL, On Campus en Yourhosting onze sponsoren. De partners waar we een nauwe samenwerking mee hebben zijn Voetbalvereniging SVI, SportService Zwolle, Zwolsche Boys en Frion.

Ambassadeur Harm Wolters en de club van vijftig
Een groot idool van veel van onze deelnemers is Harm Wolters. Deze ambassadeur gaf voor zijn 50e verjaardag de eerste aanzet voor de Club van Vijftig. Een mooi initiatief waarbij bedrijven en (nieuwe) vrienden werden opgeroepen om VG Sport Zwolle te steunen voor een langere periode voor ten minste € 50,00. De club van Vijftig, nu Vrienden van VG Sport Zwolle, zet zich jaarlijks in om de exploitatie van VG Sport Zwolle kostendekkend te houden door middel van het werven van donaties. In de Club van Vijftig wordt Harm bestuurlijk bijgestaan door Martin Koekenberg.

Iedereen die ons financieel op langere termijn willen ondersteunen, kan dit via de club van vijftig doen. Doe je liever een eenmalige donatie? Dat kan ook! Je kan je bijdrage overmaken naar VG Sport Zwolle via NL43RABO0387382070 o.v.v. ‘Vrijwillige donatie’.

Meedenken of een idee?
VG Sport Zwolle staat altijd open voor nieuwe ideeën en we blijven kijken naar uitbreiding van activiteiten. We zijn goed op de hoogte van sportieve mogelijkheden buiten onze club zoals G-Hockey en G-Voetbal. Zoek je een activiteit of sport die wij niet hebben? Neem contact met ons op, dan kijken we samen naar mogelijkheden.