Naam van de instelling
Stichting VG Sport Zwolle

RSIN/fiscaal nummer
813479757

Contactgegevens
Secretariaat VG Sport Zwolle
Telefoonnummer 038-4533371
E-mail: info@vgsportzwolle.nl
Postadres: Winterdijkstraat 3, 8043VS Zwolle

Doelstelling
Ons doel is mensen die een verstandelijke beperking hebben de gelegenheid bieden om te sporten.

Beleidsplan
Klik hier om ons beleidsplan te lezen.

Het bestuur van VG Sport Zwolle
Voorzitter: Teun Bouwhuis
Secretaris: Dineke Buysrogge
Penningmeester: Erna Terwisga
Bestuursleden: Otti Damarjanan, Willem Jan Hekkers en  Lisa Heethaar

Vertrouwenspersonen
Herma Tulp en Frits de Vries

Beloningsbeleid

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording
Klik hier om onze staat der baten en lasten van 2018 te bekijken.
Klik hier om onze balans van 2018 te bekijken.