Naam van de instelling
Stichting VG Sport Zwolle

RSIN/fiscaal nummer
813479757

Contactgegevens
Secretariaat VG Sport Zwolle
Telefoonnummer 038-4210540
E-mail: info@vgsportzwolle.nl
Postadres: Verhulststraat 42, 8031EV Zwolle

Doelstelling
Ons doel is mensen die een verstandelijke beperking hebben de gelegenheid bieden om te sporten.

Beleidsplan
Klik hier om ons beleidsplan te lezen.

Het bestuur van VG Sport Zwolle
Voorzitter: Teun Bouwhuis
Secretaris: Karin van Duuren
Penningmeester: Willem Jan Hekkers
Bestuursleden: Lisa Heethaar, Otti Damarjanan en Leendert Vesseur

Vertrouwenspersonen
Frits de Vries

Beloningsbeleid

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording
Klik hier om onze staat der baten en lasten van 2018 te bekijken.
Klik hier om onze balans van 2018 te bekijken.