Naam van de instelling
Stichting VG Sport Zwolle

RSIN/fiscaal nummer
813479757

Contactgegevens
Secretariaat VG Sport Zwolle
Telefoonnummer 06-52364505
E-mail: [email protected]
Postadres: Izak Osstraat 4, 8017 DA Zwolle

Doelstelling
Ons doel is mensen die een verstandelijke beperking hebben de gelegenheid bieden om te sporten.

Beleidsplan
Klik hier om ons beleidsplan te lezen.

Het bestuur van VG Sport Zwolle
Voorzitter: Anja Esveldt
Secretaris: Frits de Vries
Penningmeester: Willem Jan Hekkers
Bestuursleden: Lisa Heethaar, Karin van Duuren en Leendert Vesseur

Beloningsbeleid bestuurders VG Sport Zwolle
Geen beloning.

Vertrouwenspersonen
Frits de Vries

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording
Klik hier om de resultatenrekening van 2022 te bekijken.
Klik hier om onze staat der baten en lasten van 2018 te bekijken.
Klik hier om onze balans van 2018 te bekijken.