Bestuurders Erna Terwisga en Otti Damarjanan van VGSport Zwolle kregen tijdens het Zwolse Sportgala een cheque van maar liefst 6.125 euro overhandigd. Het is een deel van de opbrengst van de sportveiling. De tweede editie van het SportGala Zwolle stond in het teken van het thema ‘water’, De opbrengst van de sportveiling werd daarom in de vorm van zwem-activiteiten uitbetaald aan de goede doelen Stichting Meedoen en VG Sport Zwolle. Aan de hand van het thema werd er onder andere ook een authentieke houten sloep geveild. Na vele biedingen kwam het totaalbedrag voor de boot uiteindelijk uit op 5.600 euro. In totaal leverde de veiling een bedrag op van 12.500 euro, bijna evenveel als tijdens de eerste editie van het SportGala Zwolle.

De tweede editie van het SportGala Zwolle werd vrijdag 1 februari 2013 gehouden in het Zwols ‘Theater van de Sport’, oftewel het Landstede Sportcentrum. Stichting Sportief Zwolle was opnieuw de organiserende partij en werd ondersteund door een breed scala organisaties uit de gemeente Zwolle. De organisatie betrok zowel top- als breedtesport bij het sportevenement. Het thema tijdens het tweede SportGala Zwolle was ‘water’. De tweede editie van het SportGala Zwolle is een groot succes geworden. Zo’n duizend sportliefhebbers kwamen , geheel in stijl, op het sportfeest in het Landstede Sportcentrum af. Tijdens het Zwolse gala werden negen verschillende awards uitgereikt. Onder anderen aan: 

  • PEC Zwolle, sportploeg van het jaar 2012;
  • Wielrenster Kirsten Wild, voor de tweede keer op rij sportvrouw van het jaar in Zwolle;
  • En schaatser/skeeleraar Michel Mulder, sportman van het jaar.

SportGala Zwolle is een initiatief van Stichting Sportief Zwolle. De stichting organiseert het evenement in samenwerking met verschillende (sport)organisaties uit Zwolle. Daarbij wordt Sportief Zwolle ondersteund door een samengestelde vakjury. SportGala Zwolle betrekt zowel de top- als de breedtesport bij het sportevenement. Een jaarlijkse sportverkiezing voor alle sportliefhebbers uit de gemeente Zwolle. SportGala Zwolle heeft ten doel een wezenlijke bijdrage te leveren aan de sportstimulering van de breedtesport in de gemeente Zwolle. SportGala Zwolle beloont met haar sportverkiezing alle sportverenigingen, sportvrijwilligers en bovenal de sporters zelf, uit de gemeente Zwolle, voor de geleverde prestaties in het afgelopen jaar. SportGala Zwolle staat voor een eerlijke verkiezing, waarbij de stem van het publiek telt. Naast de stem van de jury (2/3) is dus ook de mening van het publiek (1/3) belangrijk om de winnaars te bepalen. Bij het staken van de stemmen in een categorie is de stem van de voorzitter van de vakjury doorslaggevend. De belangrijkste criteria voor SportGala Zwolle zijn dat de sporters een binding hebben met Zwolle door in Zwolle te wonen of te sporten bij een vereniging waar de prestatie wordt behaald. SportGala Zwolle betrekt zowel de top- als breedtesport bij de sportverkiezing. SportGala Zwolle richt zich op alle top- en breedtesporters en sportliefhebbers uit de gemeente Zwolle. Het SportGala motiveert sporters zich verder te ontwikkelen in zijn of haar tak van sport. SportGala Zwolle wil met dit evenement tevens niet-sporters motiveren om in beweging te komen en/of betrekken bij de sport in de gemeente Zwolle.

Nog meer weten over het sportgala? Check de site: http://sportgalazwolle.nl/

Bron: sportgalazwolle.nl