De nieuwe data voor tandemen/fietsen en avond4daagse zijn bekend!