De datums voor het tandemfietsen zijn bekend. We gaan tandemen/fietsen op de volgende maandagenavonden:

8 mei, 15 mei, 22 mei, 29 mei, 19 juni en 26 juni

Meer informatie volgt.