Datum: 16 maart 2019
Locatie: de Weijenbelt, Campherbeeklaan 82, Berkum, Zwolle
Deuren open: half 10 ’s morgens
Start danswedstrijd: 10 uur ’s morgens
Lunch: ongeveer 12 uur ’s middags
Prijsuitreiking: ongeveer half 4 ’s middags

Dansen: Engelse wals, Tango, Quickstep, Cha-cha-cha.

Optreden: Harm Wolters.

Entree: 2,50 euro per persoon
Consumpties: 1,80 euro per stuk
Lunch: 9,00 euro per persoon (voor 9 maart bestellen via [email protected])
Entree, lunch en 2 consumpties zijn gratis voor dansers en vrijwilligers