Op 5 december a.s. zal er in verband met Sinterklaas geen Jeu de Boules plaatsvinden.

De leiding van de diverse woonvormen wordt nog per email geïnformeerd.